[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

PHẠM THỊ VƯỢNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

4. Dệt – May – Da giày

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm về dệt may, may hàng công nghiệp, gia công hàng may mặc.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Khu C, P. Thạnh Xuân, Q. 12, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3716 8095 / 9043

Fax : (84-28) 3716 0382

Email : vietvuong@hcm.vnn.vn

Website : www.vietvuong.com.vn