[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN LỆ HẰNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

3. Lắp ráp – Cơ khí – Chế tạo máy

Lĩnh vực hoạt động

Bếp công nghiệp và các sản phẩm inox dùng trong xây dựng.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 141, Đường Lương Định Của, P. Bình An, Q. 2, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3740 2336

Fax : (84-28) 3740 2339

Email : kqm396@gmail.com

Website : www.kmq396.com