[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

BÙI THỊ HẢI HUYỀN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Lĩnh vực hoạt động

Kinh doanh, bán buôn, bán lẻ thiết bị, dụng cụ, máy móc y tế như máy điện tim, máy điện não, máy xét nghiệm sinh hóa,…

Thông tin liên hệ