[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

HOÀNG QUY THỤC

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Lĩnh vực hoạt động

Xuất khẩu hàng nông sản.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 533, Đường Điện Biên Phủ, P. 3, Q. 3, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3833 2063

Fax : (84-28) 3833 2622

Email :

Website :