[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

DINH BICH HẠNH

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Chuyển hàng trong nước, quốc tế bằng đường thủy, đường hàng không và khai thuế hải quan.

Thông tin liên hệ