[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

ĐẶNG VĂN SƠN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

16. Dịch vụ chuyên môn và hỗ trợ kinh doanh

Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ quảng cáo. Tổ chức hội chợ, triển lãm, trang trí nội thất. Sản xuất panô, hộp đèn, băng rôn, bàn, ghế, tủ, kệ,…