[vccitranslate]

CTY TNHH TM DV VẬN TẢI & TIẾP NHẬN HÀNG HÓA NGÔI SAO TOÀN CẦU

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRƯƠNG TRÀ MY

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Giao nhận quốc tế.

Thông tin liên hệ