Giới thiệu Công ty

Người đại diện

PHẠM THỊ NỤ

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất và kinh doanh nước giải khát.

Thông tin liên hệ