[vccitranslate]

CTY TNHH TM DV KT CÔNG NGHỆ ĐẠI PHƯỚC KHÁNH

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN VĂN THUẤN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Lĩnh vực hoạt động

Mua bán máy bơm nước, thiết bị, vật tư, vật liệu xử lý nước, lắp đặt, sửa chữa các thiết bị bơm nước và hệ thống xử lý nước.

Thông tin liên hệ