[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN THỊ TRIỆU

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Kinh doanh, đóng gói và chế biến các loại tổ yến.