[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

PHẠM KHÁNH HOÀ

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Lĩnh vực hoạt động

Buôn bán máy móc thiết bị & phụ tùng khác (thiết bị vệ sinh). Buôn bán máy thanh trùng không khí, thiết bị làm sạch không khí. Buôn bán thiết bị khuếch tán hương thơm, hương liệu.

Thông tin liên hệ