[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

ĐẶNG HOÀNG VŨ

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

11. Bất động sản – Khu công nghiệp, Khu chế xuất

Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ đầu tư kinh doanh bất động sản. Xây dựng, du lịch khách sạn, địa ốc.

Thông tin liên hệ