[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

LÊ THANH HÒA

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ giao nhận hàng hóa. Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường ô tô, đường thủy nội địa, đường biển. Dịch vụ làm thủ tục hải quan.

Thông tin liên hệ