[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

HỒ BẢO QUỐC TRUNG KIÊN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Cước đường biển và hàng không quốc tế xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng nguy hiểm, dịch vụ thủ tục hải quan.