[vccitranslate]

CTY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI QUỐC TẾ NGÔI SAO MỸ

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

LÝ TÚ ANH

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Vận tải, thương mại, xuất nhập khẩu.