[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

OH GEK SOON (DIXON)

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ giao nhận và khai thuê hải quan, đại lý hang tàu, dịch vụ kho bãi, vận tải đường bộ, đường biển, đường hàng không.

Thông tin liên hệ