[vccitranslate]

CTY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ- GIÁO DỤC ÂN GIA PHÚC

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

HỒ PHI ÂN

Chức vụ

Chủ tịch

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

13. Giáo dục – Y tế

Lĩnh vực hoạt động

Tiếng Anh kèm cặp tại chỗ cho DN. Tiếng Anh theo yêu cầu của DN. Tiếng Anh cho người đi làm. Tiếng Anh cho sinh viên,…

Thông tin liên hệ