[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

LÊ VIỆT TIẾN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Thực phẩm hải sản

Thông tin liên hệ