[vccitranslate]

CTY TNHH THỰC PHẨM TM ĐẠI PHÁT

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

HSU YU LIN

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất chế biến nông, thủy, hải sản, lương thực thực phẩm, thực phẩm đông lạnh, bánh kẹo các loại.

Thông tin liên hệ