[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

HUỲNH VĂN TÈO

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

3. Lắp ráp – Cơ khí – Chế tạo máy

Lĩnh vực hoạt động

Thiết kế, chế tạo khuôn mẫu, thiết bị máy móc phục vụ ngành nhựa. Ép nhựa kỹ thuật cao cho các ngành công nghiệp điện, điện tử, điện lạnh,…

Thông tin liên hệ