[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

PHẠM CÔNG TUYÊN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Lĩnh vực hoạt động

Nhập khẩu và phân phối thiết bị an toàn lao động, chống cháy, chống nhiệt, làm sạch vệ sinh công nghiệp.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 17, Đường Hồ Bá Kiến, Q.10, TP.HCM.

Điện thoại : (84-28) 3866 6694

Fax : (84-28) 3866 6533

Email : lienquoc@unation.com.vn

Website : www.lienquoc.com