[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

LÊ HỒNG THÁI SƠN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

7. Xây dựng – Vật liệu xây dựng

Lĩnh vực hoạt động

Xây dựng nhà xưởng công nghiệp, showroom, văn phòng, hạ tầng cơ sở,…

Thông tin liên hệ