[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN NGỌC THUẦN

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Kinh doanh trà và cà phê, dịch vụ ăn uống, hàng thủ công mỹ nghệ.

Thông tin liên hệ