[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

RICHARD ANTHONY WILLIAM YVANOVICH

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

14. Công nghệ thông tin – Bưu chính, viễn thông

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất, phát triển dịch vụ phần mềm, cung cấp dịch vụ kỹ thuật, huấn luyện & tư vấn phần mềm máy tính,… Thực hiện các dịch vụ về thiết kế, tư vấn, lắp đặt, hướng dẫn, sửa chữa phần cứng và những giải pháp về mạng,…

Thông tin liên hệ