[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN MINH ĐOÀN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

5. Đồ gỗ – Thủ công mỹ nghệ – Trang sức

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất và xuất khẩu mây tre đan.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Xóm 5, X. Định Hóa, H. Kim Sơn, T. Ninh Bình.

Điện thoại : (84-229) 3863 247

Fax : (84-229) 3746 123

Email : factory@kimphat.vn

Website : www.kimphat.vn