[vccitranslate]

CTY TNHH SX VÀ ĐT THƯƠNG MẠI NHẬT VIỆT

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

DIỆP QUANG VÂN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

3. Lắp ráp – Cơ khí – Chế tạo máy

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất kinh doanh thủ công cơ khí, chế biến thực phẩm.

Thông tin liên hệ