[vccitranslate]

CTY TNHH SX TM THỰC PHẨM BẦU TRỜI

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

HOÀNG MỸ HẠNH

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất kinh doanh nước đóng chai,…