Giới thiệu Công ty

Người đại diện

HỒ NGỌC PHÚC

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

3. Lắp ráp – Cơ khí – Chế tạo máy

Lĩnh vực hoạt động

Cơ khí và bao bì nhựa.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 801, Ấp Suối Sao, Xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại : (84-251) 3895 300

Fax : (84-251) 3895 301

Email : khaphaco@vnn.vn

Website :