[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

HUỲNH THỊ XUÂN CHINH

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Lĩnh vực hoạt động

Kinh doanh các mặt hàng nông sản xuất khẩu…

Thông tin liên hệ