Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN THỊ KIM CÚC

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

3. Lắp ráp – Cơ khí – Chế tạo máy

Lĩnh vực hoạt động

Gia công cơ khí.

Thông tin liên hệ