[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

HUỲNH TẤN HỒNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất và phân phối các loại trà túi lọc và trà hòa tan từ thảo dược…

Thông tin liên hệ