[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

Ông TAKAHASHI AKIHIKO

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

14. Công nghệ thông tin – Bưu chính, viễn thông

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất phần mềm tin học.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : 233 Hoàng Hoa Thám, P.13, Q. Tân Bình, TP.HCM.

Điện thoại : (84-28) 38 495 577

Fax : (84-28) 38 495 677

Email : linh@mail.sorimachi.co.jp

Website : www.sorimachi.vn