[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

FRANK VOSSEN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

16. Dịch vụ chuyên môn và hỗ trợ kinh doanh

Lĩnh vực hoạt động

Kiểm tra chất lượng may mặc.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 20, Đường 20, P. Bình An, Q. 2, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3840 2169

Fax : (84-28) 3840 2169

Email : frank@seditexvn.com

Website : www.seditex.com