[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

SIMTSE WOON

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

10. Các ngành sản xuất khác

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất và tiêu thụ các loại dung môi có nguồn gốc từ dầu mỏ.

Thông tin liên hệ