[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

KOSHIKAZU TANAKA

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

3. Lắp ráp – Cơ khí – Chế tạo máy

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất bếp ga, máy hút khói.

Thông tin liên hệ