[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

ĐỖ THẾ LỘC

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất đồ uống không cồn (nước tăng lực Explosion).

Thông tin liên hệ