[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

MAI KHÁNH PHONG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Đại lý logistics, liên quan đến vấn đề tàu biển.

Thông tin liên hệ