CTY TNHH PHÁT TRIỂN DỰ ÁN SONG NAM

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN QUỐC DUẨN

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

19. Các ngành dịch vụ khác

Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn đầu tư, thiết kế, giám sát, quản lý dự án, quy hoạch đô thị, thi công xây dựng, hạ tầng cảnh quan, trang trí nội thất, …

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 98, Đường Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q. 1, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3526 7163

Fax : (84-28) 3526 5269

Email : songnam09@gmail.com

Website : www.songnam.net