[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

ĐẶNG THẠCH QUÂN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

14. Công nghệ thông tin – Bưu chính, viễn thông

Lĩnh vực hoạt động

Nhà phân phối các giải pháp và sản phẩm viễn thông, CNTT, an ninh và hệ thống điện.

Thông tin liên hệ