[vccitranslate]

CTY TNHH ON TIME WORLDWIDE LOGISTICS (VIỆT NAM)

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN THỊ THU

Chức vụ

Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

– Giao nhận vận tải quốc tế bằng đường biển và đường hàng không

– Dịch vụ khai hải quan

– Dịch vụ kho bãi