[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN QUỐC PHONG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

A. NÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

1. Nông – Lâm – Thủy sản

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất thức ăn gia súc. Sản xuất viên gỗ nén. Gia công dăm bào ép khối.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Ấp 6, X. Xuân Tâm, H. Xuân Lộc, T. Đồng Nai.

Điện thoại : (84-251) 8771 406

Fax : (84-251) 8771 406

Email : info@nongtraixanh.com.vn

Website : www.greenfarmvietnam.com