[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

VÕ THANH LIÊM

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

A. NÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

1. Nông – Lâm – Thủy sản

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất, bán buôn phân hữu cơ, NPK, cocopeat, đất sạch mụn dừa trồng nông nghiệp công nghệ cao. Xử lý phế phẩm nông nghiệp sau chế biến và rác hữu cơ.

Thông tin liên hệ