[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

VĂN TÚ AN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất các loại bánh Snack, chế biến các loại hạt điều, đậu phộng, đậu hà lan.

Thông tin liên hệ