[vccitranslate]

CTY TNHH MTV TỔNG CTY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN VĂN ĐẠT

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

11. Bất động sản – Khu công nghiệp, Khu chế xuất

Lĩnh vực hoạt động

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN, khu kinh tế, khu dân cư đô thị; đầu tư xây dựng vận hành các dự án điện năng,…

Thông tin liên hệ