[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN CẢNH TAM

Chức vụ

GIÁM ĐỐC

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất và phân phối nước tinh khiết: Hoa lư, rượu, bia…