[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN PHƯỚC LONG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Lĩnh vực hoạt động

Kinh doanh cơ khí, máy phát điện, máy nén khí.

Thông tin liên hệ