[vccitranslate]

CTY TNHH MTV THỰC PHẨM PHÚ BÌNH GIA

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN CÔNG DUY

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Cung cấp dịch vụ ăn uống.

Thông tin liên hệ