[vccitranslate]

CTY TNHH MTV SX TM DV TƯỜNG VÂN SÀI GÒN

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

PHAN THỊ TƯỜNG VÂN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Lĩnh vực hoạt động

Buôn bán thực phẩm, môi giới, máy móc thiết bị chuyên dùng trong sản xuất, CNTT, y tế, TDTT, may mặc, dạy khởi sự doanh nghiệp, đàm phán, kỹ năng sống, ngoại ngữ.

Thông tin liên hệ