Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN THÀNH DANH

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

5. Đồ gỗ – Thủ công mỹ nghệ – Trang sức

Lĩnh vực hoạt động

Gia công, sản xuất và xuất khẩu hàng mộc gia dụng các loại.

Thông tin liên hệ