[vccitranslate]

CTY TNHH MTV PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM QUANG TRUNG

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

LÂM NGUYỄN HẢI LONG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

14. Công nghệ thông tin – Bưu chính, viễn thông

Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn thiết kế và cung cấp các hệ thống online, tư vấn thiết kế và gia công phát triển phần mềm, cho thuê máy chủ internet, cung cấp hệ thống email doanh nghiệp, đăng ký tên miền,…

Thông tin liên hệ